ZAPROSZENIE

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Motoryczność Sportowa - Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne
Kraków, 19–21 września 2019

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy naukowej na temat nowych kierunków badań, technik i metod poznawania potencjalnych możliwości osiągnięcia optymalnych efektów działalności sportowej oraz wdrożenia nowych idei i trendów w procesach treningowych.

Na konferencji będą prezentowane tylko najnowsze wyniki badań empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów badań prowadzonych w ramach programu pt.: „Rozwój sportu akademickiego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krakowska konferencja ma także spełniać funkcję integracyjną krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych podejmujących problemy badawcze nad różnymi aspektami motoryczności sportowej oraz najnowszych systemów szkolenia w sporcie wyczynowym.

 Konferencja stworzy platformę wymiany doświadczeń w dyskusji naukowej na temat sportu wysokokwalifikowanego oraz sportu dzieci i młodzieży, a szczególnie dotyczyć będzie:

  • przygotowania motorycznego zawodników w różnych dyscyplinach sportu,
  • nowoczesnych form w przebiegu procesów treningowych,
  • motorycznych i rozwojowych uwarunkowań w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
  • kryteriów naboru i selekcji do sportu wysokokwalifikowanego (kadr różnego szczebla i Szkół Mistrzostwa Sportowego itp.),
  • nowoczesnych metod kontroli i oceny efektów treningowych oraz startowych,
  • nowych idei w zakresie sterowania procesem szkoleniowym,
  • walki z dopingiem i patologią w sporcie, 
  • kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów.